شیخ نشینهای حوزه خلیج‌فارس شتابان به سوی صهیونیست‌ها می‌روند با تشکیل کمیته‌ای مشترک؛

شیخ نشینهای حوزه خلیج‌فارس شتابان به سوی صهیونیست‌ها می‌روند

یک رسانه عرب زبان از همکاری های گسترده برخی کشورهای حوزه خلیج فارس با صهیونیستها پرده برداشت. به گزارش پرس شیعه؛ به نقل ازالمنار گزارش داد: طی روزهای گذشته کمیته متشکل از برخی کشورهای حوزه خلیج فارس و رژیم اسرائیل...