روحانی اهل تسنن لبنان فرا رسیدن ماه رمضان را به نیروهای مقاومت تبریک گفت

روحانی اهل تسنن لبنان فرا رسیدن ماه رمضان را به نیروهای مقاومت تبریک گفت

رئیس شورای رهبری جنبش توحید اسلامی لبنان فرارسیدن ماه مبارک رمضان را به نیروهای مقاومت اسلامی تبریک گفت. به گزارش پرس شیعه؛ شیخ هشام منقاره از روحانیان اهل تسنن و رییس شورای رهبری جنبش توحید اسلامی لبنان در پیامی...