شیعه علی (ع) هرگز اموال مردم را تصرف نمی کند رئیس حوزه علمیه اصفهان:

شیعه علی (ع) هرگز اموال مردم را تصرف نمی کند

اصفهان - رئیس حوزه علمیه اصفهان گفت: کسی که خود را شیعه حضرت علی (ع) می داند هیچگاه به مردم جامعه خود ظلم نکرده و مال و اموال مردم و بیت المال را تصرف نمی کند. به گزارش پرس شیعه به نقل از پایگاه اطلاع رسانی رئیس حوزه علمیه...