۳۰ اُمین شیعه عربستانی هم به اعدام محکوم شد

۳۰ اُمین شیعه عربستانی هم به اعدام محکوم شد

دادگاه کیفری عربستان حکم اعدام جوانی به نام "محمد الحواج"، از شیعیان منطقۀ قطیف، را صادر کرد. به گزارش پرس شیعه؛ با صدور این حکم، شمار شیعیانی که پس از رخدادهای بهار عربی در سال ۲۰۱۱ تا کنون به اعدام محکوم شده اند، به ۳۰...