مسؤولان مصر مانع سفر یک رهبر شیعی به ایران شدند

مسؤولان مصر مانع سفر یک رهبر شیعی به ایران شدند

مسؤولان فرودگاه قاهره از سفر دکتر احمد راسم النفیس یکی از رهبران شیعه در مصر به ایران ممانعت کردند. به گزارش پرس شیعه؛ کتر احمد راسم النفیس از رهبران و اندیشمندان شیعه مصر اعلام کرد: تصمیم مسؤولان فرودگاه قاهره مبنی بر...