اسلام هراسی، شیعه هراسی و ایران هراسی دروغی بزرگ است رئیس سازمان اوقاف:

اسلام هراسی، شیعه هراسی و ایران هراسی دروغی بزرگ است

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با بیان اینکه امروز به برکت خون شهدا و رهبری داهیانه مقام معظم رهبری امنیت بی نظیر و مثال زدنی در ایران اسلامی حاکم است گفت: مهمانان و شرکت کنندگان در مسابقات قرآن کریم که این امنیت را از...