عربستان از نماینده شیعه کویتی شکایت کرد

عربستان از نماینده شیعه کویتی شکایت کرد

پس از اظهارات نماینده کویتی در محکومیت عربستان، ریاض در تلاش است وی را به دادگاه بکشاند. به گزارش پرس شیعه، وزارت خارجه کویت با تمام اهتمام موضوع یادداشت اعتراضی که سفارت عربستان به دولت کویت ارائه کرده، دنبال...