دیدگاه روحانیان و اندیشمندان شیعه مصر درباره روز جهانی قدس

دیدگاه روحانیان و اندیشمندان شیعه مصر درباره روز جهانی قدس

شیعیان مصر نیز مانند دیگر مسلمانان کشورهای عربی و اسلامی آخرین جمعه ماه مبارک رمضان را که به نام روز جهانی قدس از سوی امام خمینی (ره) نامگذاری شده، برگزار کردند، اما شیوه برگزاری این مراسم در مصر با دیگر کشورها متفاوت...