تظاهرات عشایر بصره علیه اشغالگری ترکیه

تظاهرات عشایر بصره علیه اشغالگری ترکیه

صدها نفر از شیوخ عشایر در مرکز شهر بصره با برگزاری تظاهرات تداوم اشغالگری نیروهای ترکیه در استان نینوا در شمال عراق را محکوم کردند. به گزارش پرس شیعه؛ شرکت کنندگان در این تظاهرات که روز یکشنبه نزدیک استانداری شهر بصره...