شهید نواب صفوی در ترویج شیعه اسلامی در ایران نقش‌آفرین بود رئیس قوه قضائیه در قائم‌شهر:

شهید نواب صفوی در ترویج شیعه اسلامی در ایران نقش‌آفرین بود

رئیس قوه قضائیه با تأکید بر شناخت جوانان کشور با دستاوردهای انقلاب اسلامی، گفت: شهدای بنامی چون طلبه شهید مجتبی نواب‌ صفوی در ترویج شیعه اسلامی و انقلابی در جمهوری اسلامی ایران اثرگذار بوده است. به گزارش پرس شیعه،...