چه کسی گفته است در برابر ملک سلمان ساکت باشید؟

چه کسی گفته است در برابر ملک سلمان ساکت باشید؟

کاربران عربستانی شبکه های اجتماعی ویدیویی از اظهارات بی سابقه صالح الشیحی، نویسندۀ عربستانی، منتشر کردند که از مردم می خواهد در برابر تصمیم های پادشاه عربستان ساکت نمانند. به گزارش پرس شیعه؛ در این ویدیو که پایگاه...