روایت وزیر خارجه کویت از درخواست همتای عربستانی- عادل الجبیر: حوثی ها را به هر وسیله ممکن به مذاکرات برگردانید

روایت وزیر خارجه کویت از درخواست همتای عربستانی- عادل الجبیر: حوثی ها را به هر وسیله ممکن به مذاکرات برگردانید

به گزارش پرس شیعه؛ صباح خالد الحمد در گفتگویی تامل برانگیز با خبرگزاری کویت از تجدید نظر سعودی ها در سیاست های خود در قبال انصارالله یمن پرده برداشت و دلیل این امر را به نقل از وزیر خارجه عربستان ناامنی دانست که در مرزها...