انفجار در مسجد امام رضا(ع) به تحریک وهابیون افراطی بود در برنامه «رویداد» رادیو گفتگو مطرح شد؛

انفجار در مسجد امام رضا(ع) به تحریک وهابیون افراطی بود

زنگنه، کارشناس مسائل غرب آسیا گفت: سخنرانی تحریک آمیز افراطیون وهابی بسترساز انفجار تروریستی در مسجد شیعیان عربستان شد. به گزارش پرس شیعه، صباح زنگنه کارشناس مسائل غرب آسیا در مصاحبه با برنامه «رویداد» رادیو گفت وگو...