جهان نیازمند بازگشت ایران به صحنه بین‌ الملل است رئیس مجلس ملی فرانسه:

جهان نیازمند بازگشت ایران به صحنه بین‌ الملل است

رئیس مجلس ملی فرانسه گفت: کشورهای منطقه و جهان همگی نیازمند بازگشت ایران به صحنه بین‌الملل هستند. به گزارش پرس شیعه؛ «کلود بارتلون» رئیس مجلس ملی فرانسه در جریان دیدار با علی‌اکبر ولایتی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک...