حکم حبس زوج در صورت عدم پرداخت مهریه

حکم حبس زوج در صورت عدم پرداخت مهریه

حضرت آیت الله صافی به دو استفتا با موضوع: حبس زوج در صورت عدم استطاعت در پرداخت مهریه و پخش صدای اذان و... از بلندگوهای مساجد و ایجاد مزاحمت برای همسایگان پاسخ گفتند. به گزارش پرس شیعه؛ متن سؤال و پاسخ این مرجع تقلید بدین...