بحران افزایش مهاجرت عربستانی ها به خارج

بحران افزایش مهاجرت عربستانی ها به خارج

یکی از اعضای مجلس مشورتی عربستان سعودی با اظهار نگرانی درباره روند فزاینده مهاجرت جمعیت این کشور به خارج، خواستار جلوگیری از این پدیده شد. به گزارش پرس شیعه،" صدقه فاضل" خواستار بررسی علت بروز پدیده افزایش تمایل...