صدور گذر نامه الکترونیکی٬ شرط اتحادیه اروپا برای لغو روادید شهروندان کویتی

صدور گذر نامه الکترونیکی٬ شرط اتحادیه اروپا برای لغو روادید شهروندان کویتی

این نوع گذرنامه ها با ضوابط تعیین شده از سوی سازمان بین المللی هوانوردی مطابقت داشته و مهم ترین هدف وزارت کشور کویت از صدور آن٬ تامین شرایط لازم جهت معافیت اتباع این کشور از اخذ ویزای ورورد به اروپا موسوم به شینگن...