رئیس‌ جمهور فراری یمن صلاحیت سیاسی و عقلی ندارد

رئیس‌ جمهور فراری یمن صلاحیت سیاسی و عقلی ندارد

یک منبع نزدیک به خالد بحاح نخست وزیر برکنار شده یمن، تصمیمات عبدربه منصور هادی، رئیس جمهور مستعفی این کشور را انتحاری و براساس انگیزه های شخصی و خودخواهانه دانست و تأکید کرد که وی صلاحیت سیاسی و عقلی خود را از دست داده...