تقدیم نشان افتخار به مسلمان کنیایی که جان مسیحیان را نجات داد

تقدیم نشان افتخار به مسلمان کنیایی که جان مسیحیان را نجات داد

ریاست جمهوری کنیا اعلام کرد که صلاح فراح معلم مسلمان شهید کنیایی که ۳ ماه پیش در حمله تروریست‌های الشباب به اتوبوس غیرنظامیان جان خود را برای حمایت از شهروندان مسیحی به خطر انداخته بود، مورد قدردانی قرار خواهد...