دیوار بی‌اعتمادی شورای عالی صلح افغانستان قد کشید

دیوار بی‌اعتمادی شورای عالی صلح افغانستان قد کشید

کارشناسان براین باورند که طالبان تمایلی برای از سرگیری مذاکرات صلح افغانستان با شورای عالی صلح این کشور ندارد و این در حالی است که کشورهای کمک‌کننده به این شورا نیز به دلیل بی‌تأثیر بودن نقش آن کمکهای خود را قطع...