پایتخت صنایع تسلیحاتی داعش و کشور حامی این صنایع

پایتخت صنایع تسلیحاتی داعش و کشور حامی این صنایع

روزنامۀ "لو فیگارو" فرانسه با انتشار گزارشی از پایتخت صنایع تسلیحاتی داعش و کشور حامی این صنایع پرده برداشت. به گزارش پرس شیعه؛ گزارش لو فیگارو نشان می دهد که داعش، در مدت دو سال و نیمی که شهر فلوجه را در کنترل داشت، آن...