سرمایه گذاری کلان کویت در صنعت نفت مصر

سرمایه گذاری کلان کویت در صنعت نفت مصر

دولت کویت طی سال های اخیر ه ویژه پس از سال ٢٠١٢میلادی و تغییرات سیاسی در این کشور، میلیاردها دلار در این مصر سرمایه گذاری کرده است و در ادامه این روند، قصد دارد با استفاده از ظرفیت یکی از بزرگترین شرکت های نفتی خود به نام...