دشمنی با ایران، محور هم‌ پیمانی آل‌ سعود و صهیونیسم نیویورک تایمز تحلیل کرد؛

دشمنی با ایران، محور هم‌ پیمانی آل‌ سعود و صهیونیسم

روزنامۀ نیویورک تایمز نوشت: روابط عربستان و "اسراییل" نه تنها در حال بهبود است، بلکه به تدریج به یک «هم‌پیمانیِ آشکار» تبدیل می شود که مهم‌ترین وجه اشتراک آن «بی‌اعتمادی به ایران» است. به گزارش پرس شیعه؛ این روزنامه...