دستگیری ۳ صیاد بوشهری بدست پلیس کویت گزارش:

دستگیری ۳ صیاد بوشهری بدست پلیس کویت

نیروهای نظامی کویتی سه تن از صیادان بوشهری را که در داخل آب های کشور در خلیج فارس و نزدیک مرز آبی با کشور کویت مشغول صیادی بودند را دستگیر کرد. به گزارش پرس شیعه، نیروهای نظامی کویتی سه تن از صیادان بوشهری را که در داخل...