دفاع وزیر فرهنگ مصر از تشیع و کتاب‌های شیعی حلمی النمنم:

دفاع وزیر فرهنگ مصر از تشیع و کتاب‌های شیعی

در حالی که در برهه اخیر، اقدامات ضد شیعه وهابیون و سلفیون مصر افزایش یافته است، وزیر فرهنگ این کشور گفت: مذهب تشیع از مذاهب اسلامی است که در دانشگاه الازهر تدریس می شود و ممنوع کردن کتاب های این مذهب، حق هیچ کس نیست. به...