واکنش جالب کاربران عرب به لغو ضیافت روحانی در الیزه

واکنش جالب کاربران عرب به لغو ضیافت روحانی در الیزه

عدم حضور رئیس جمهور کشورمان در ضیافت کاخ الیزه به سبب خودداری فرانسوی‌ها از ارائه غذای حلال و حذف مشروبات الکلی، گرچه برای هر فرد مسلمان یک امر طبیعی و عادی به شمار می آید؛ توجه بسیاری از کاربران شبکه های اجتماعی و سایت...