اسلام آباد خواستار رشد و توسعه بنادر چابهار و گوادر است دستیار ویژه نخست وزیر پاکستان:

اسلام آباد خواستار رشد و توسعه بنادر چابهار و گوادر است

دستیار ویژه نخست وزیر پاکستان در امور خارجه گفت: ایران کشور برادر و همسایه خوب ما است و ماخواهان رشد و توسعه بنادر چابهار و گوادر هستیم. به گزارش پرس شیعه به نقل از روزنامه پاکستان، طارق فاطمی دستیار ویژه نخست وزیر...