بان‌ کی‌ مون و مفتی‌ های وهابی در خدمت طاغوتیان

بان‌ کی‌ مون و مفتی‌ های وهابی در خدمت طاغوتیان

بان‌ کی‌ مون دبیر کل سازمان ملل، عبدالعزیز الشیخ، یوسف القرضاوی و دیگر مفتی‌های فتنه انگیز با پشتیبانی خود از تروریست‌ها و اربابان آنان، کشورهای عربی را ویران کرده‌اند. به گزارش پرس شیعه به نقل از نشریه المنار...