جدیدترین کتاب درباره شهید صدر در بیست‌ و نهمین نمایشگاه کتاب تهران

جدیدترین کتاب درباره شهید صدر در بیست‌ و نهمین نمایشگاه کتاب تهران

کتاب نظریه سیاسی شهید سید محمد باقر صدر نوشته طالب عزیز حمدانی و با برگردان اسماء خواجه‌ زاده توسط انتشارات کتاب فردا منتشر شد. به گزارش پرس شیعه به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه تخصصی شهید صدر «نظریه سیاسی شهید سید...