ماجرای دیدار طاهره صفار زاده با امام خمینی (ره) ؛ فقط شفاعت خواست مدیر مسئول روزنامه اطلاعات بیان کرد؛

ماجرای دیدار طاهره صفار زاده با امام خمینی (ره) ؛ فقط شفاعت خواست

مدیرمسئول روزنامه اطلاعات در مراسم نکوداشت طاهره صفارزاده، شاعر فقید، ماجرای دیدار وی با امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری را که دعایی واسطه انجام آنها بوده، بازگو کرد. به گزارش رس شیعه به نقل از روابط عمومی سازمان...