گردهمایی علمای شیعه و سنی در سمینار کویته

گردهمایی علمای شیعه و سنی در سمینار کویته

علمای شیعه و سنی پاکستان طی سمیناری در کویته گردهم آمده و بر نقش مهم علما در تحقق وحدت تأکید کردند. به گزارش پرس شیعه، در این سمینار که روز یکشنبه، دوم اسفندماه، با عنوان «آبروی دین مصطفی(ص)» دو ھتل سرینای کویته برگزار...