پشت پرده اقدامات ریاض علیه لبنان طلال عتریسی؛

پشت پرده اقدامات ریاض علیه لبنان

استاد دانشگاه های لبنان به تشریح پشت پرده اقدامات عربستان سعودی علیه لبنان پرداخت و اعلام کرد که قوای داخلی و منطقه ای در حال حاضر به نفع جریان ۸ مارس است. به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری مهر، گروه بین الملل- سمیه...