تغییرات در برخی پست‌های نظامی و امنیتی سوریه

تغییرات در برخی پست‌های نظامی و امنیتی سوریه

روزنامه رأی الیوم از انجام برخی تغییرات در پستهای نظامی و امنیتی در سوریه خبر داد. به گزارش پرس شیعه، رأی الیوم به نقل از منابع رسانه‌ای سوری یکی از بارزترین تغییرات را تعیین سرلشکر "طلال مخلوف" به عنوان فرمانده گارد...