نام‌ نویسی دوره آموزشی تشکیلاتی طلبه انقلابی تمدید شد تا پایان اردیبهشت ماه ادامه دارد؛

نام‌ نویسی دوره آموزشی تشکیلاتی طلبه انقلابی تمدید شد

نام‌‌ نویسی در دوره آموزشی تشکیلاتی طلبه انقلابی که قرار است مردادماه ویژه برادران حوزوی برگزار شود، تا پایان اردیبهشت‌‌ ماه تمدید شد. به گزارش پرس شیعه؛ دوره آموزشی تشکیلاتی طلبه انقلابی ویژه برادران حوزوی برگزار...