تشییع پیکر طلبه شهید عراقی و عضو یگان نظامی عتبه علوی در حرم علی (ع)

تشییع پیکر طلبه شهید عراقی و عضو یگان نظامی عتبه علوی در حرم علی (ع)

روز گذشته پیکر مطهر یکی از شهدای طلبه و عضو یگان نظامی عتبه علوی، در حرم مطهر امیرالمومنین (ع) تشییع شد. به گزارش پرس شیعه؛ طلبه حوزه علیمه نجف و عضو یگان نظامی عتبه علوی، در روز های اخیر به شهادت رسید و روز گذشته، پیکر...