آشنایی با سوره‌ های کتاب آسمانی/طه

آشنایی با سوره‌ های کتاب آسمانی/طه

طه از حروف مقطعه و این سوره مکی است. به گزارش پرس شیعه؛«طه» از حروف مقطعه (بریده) و رمزی قرآن است که سوره با آن شروع می‌شود. در روایتی از امام صادق(ع) آمده است که: «طه» از اسامی حضرت پیامبر(ع) است و معنی آن «یا طالب الحق...