درخواست عضویت هند و پاکستان در ان اس جی با بی طرفی بررسی شود یکی از مسئولین برنامه های استراتژیک در اسلام آباد:

درخواست عضویت هند و پاکستان در ان اس جی با بی طرفی بررسی شود

مسئول بخش برنامه های استراتژیک پاکستان گفت: کشورهای عضو تامین کنندگان هسته ای با بی طرفی تمام در مورد عضویت هند و پاکستان در این گروه تصمیم گیری کنند. به گزارش پرس شیعه به نقل از «داون نیوز»، «ظاهر کاظمی» مسئول بخش...