عربستان به آیت الله سیستانی توهین کرد

عربستان به آیت الله سیستانی توهین کرد

وزیر اطلاع رسانی عربستان سعودی با توهین به مرجعیت در نجف، ادعا کرد که نجف در حال تفرقه افکنی است. به گزارش پرس شیعه، به نقل از سایت اماراتی میدل ایست آنلاین، عادل الطریفی تهدید کرد که با نجف مقابله خواهد کرد. الطریفی در...