آیت الله محفوظی در بیمارستان بستری شد به دلیل عارضه مغزی؛

آیت الله محفوظی در بیمارستان بستری شد

آیت الله عباس محفوظی به دلیل عارضه مغزی در بیمارستان بستری شد. به گزارش پرس شیعه؛ آیت الله عباس محفوظی از مراجع تقلید شیعه در قم، به دلیل عارضه مغزی در بیمارستان بستری شد و عمل جراحی وی نیز فردا انجام خواهد شد. صادق...