شعار علمای بحرینی در عاشورای امسال

شعار علمای بحرینی در عاشورای امسال

علمای بحرینی در مراسم عاشورای امسال با شعار "إنی احامی أبداً عن دینی" (همیشه از دینم دفاع می کنم) شرکت می‌کنند. به گزارش پرس شیعه به نقل از "منامه پست"، علمای بحرینی با تأکید بر این مطلب، از همه حسینیه ها و هیئت های...