نگاه غیر مسلمانان به امام حسین (علیه السلام)

نگاه غیر مسلمانان به امام حسین (علیه السلام)

علاقه مندی به تاریخ و واقعه عاشورا و زندگی امام حسین علیه السلام نه تنها برای مسلمانان و به خصوص شیعیان بلکه برای غیر مسلمانان دارای نکات و ظرافت های بسیاری است که آنها را مجذوب خویش ساخته است. علاقه مندی به تاریخ و...