امام حسین (ع) در قاب نگاه عالمان مسیحیت

امام حسین (ع) در قاب نگاه عالمان مسیحیت

علمای مسیحی در شرق به شکل عام و علمای مسیحی لبنانی به شکل خاص نگاه ویژه‌ای به تاریخ و فرهنگ اسلامی دارند و در این میان دیدگاه منحصربه فردی درباره امام علی (ع) و نهضت عاشورا و امام حسین (ع) دارند.  آنتوان بارا پژوهشگر...