حمایت عالم اهل تسنن از پیام حج مقام معظم رهبری

حمایت عالم اهل تسنن از پیام حج مقام معظم رهبری

رئیس اتحادیه جهانی علمای مقاومت در لبنان، پیام حج مقام معظم رهبری را انتقادی بجا و درست از عملکرد نادرست عربستان در خصوص فاجعه منا توصیف کرد. به گزارش پرس شیعه؛ شیخ ماهر حمود رئیس اتحادیه جهانی علمای مقاومت روز...