احتمال شکنجه عالم عربستانی در زندان

احتمال شکنجه عالم عربستانی در زندان

مرکز حقوق بشر  امان  عربستان با ابراز نگرانی درباره احتمال شکنجه شیخ حسین الراضی در زندان، آزادی فوری او را خواستار شد. به گزارش پرس شیعه؛ مرکز امان در بیانیه ای اعلام کرد: معلوم نیست که شیخ حسین علی الراضی در زندان با...