پرهیز از تخریب شورای نگهبان امری مهم است امام جمعه زاهدان:

پرهیز از تخریب شورای نگهبان امری مهم است

زاهدان-امام جمعه زاهدان در واکنش به اظهار نظرهای مختلف در فضای سیاسی طی چند روز گذشته، تاکید کرد که پرهیز از تخریب شورای نگهبان امری مهم است. به گزارش پرس شیعه، آیت الله عباسعلی سلیمانی ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه...