مبلغ وهابی : آمریکای تروریست پرور عربستان را تهدید می کند

مبلغ وهابی : آمریکای تروریست پرور عربستان را تهدید می کند

مبلغ مشهور وهابی، آمریکا را به تروریست پروری و وارد کردن اتهام به عربستان سعودی به منظور تهدید ریاض متهم کرد. به گزارش پرس شیعه؛ عبدالعزیز الفوزان استاد فقه مقارن در مرکز عالی قضایی عربستان در صفحه خود در یکی از شبکه...