بوتفلیقه کابینه الجزایر را ترمیم کرد

بوتفلیقه کابینه الجزایر را ترمیم کرد

عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهور الجزایر روز شنبه در ترمیم کابینه اش، وزیران جدید انرژی و دارایی این کشور را معرفی کرد. به گزارش پرس شیعه به نقل از پایگاه النشره، «عبدالعزیز بوتفلیقه» رئیس جمهور الجزایر روز شنبه وزرای...