شلیک به سر جوان فلسطینی، جنایت جنگی است

شلیک به سر جوان فلسطینی، جنایت جنگی است

دیده بان حقوق بشر، اعلام کرد اقدام سرباز صهیونیست در شلیک به سر عبدالفتاح الشریف، جوان فلسطینی زخمی نشان دهنده فضای کلی امکان فرار از مجازات در زمینه ارتکاب جنایت های جنگی در سرزمین های اشغالی است. به گزارش پرس شیعه؛...