پناهندگان افغانی با فشار اخراج نشوند وزیر امور ایالتی و مرزی پاکستان:

پناهندگان افغانی با فشار اخراج نشوند

وزیر امور ایالتی و مرزی پاکستان اعلام کرد که حدود سه میلیون و ۹۰۰ هزار پناهنده افغان از سال ۲۰۰۲ میلادی به کشورشان بازگشته‌اند اما سایر پناهندگان برای بازگشت داوطلبانه آمادگی ندارند بنابراین، دولت با فشار آنها را اخراج...