حمایت شورای همکاری از قطع کمکها به ارتش لبنان

حمایت شورای همکاری از قطع کمکها به ارتش لبنان

اعضای شورای همکاری خلیج فارس، همراهی کامل خود را با تصمیم عربستان برای قطع کمک های نظامی به لبنان و بازنگری در روابط با این کشور، اعلام کردند. به گزارش پرس شیعه، "عبداللطیف بن راشد الزیانی" دبیرکل شورای همکاری خلیج...